Toimenpiteet

88

Kaupunki edistää puurakentamista asemakaavoituksella

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunki edistää puurakentamista asemakaavoituksella
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 07.02.2019
Rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Vastuuorganisaatiot
Maka_Aska
Yhteyshenkilöt
Marja Piimies
Eteneminen
33% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehty?
  • 07.02.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
    Mitä on tehtävä?
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot

Mittarit

Asemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömäärä

Vaikutusketju