Toimenpiteet

9

Pyöräilyn edistämisohjelma ja polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma

Edellinen | Seuraava

9.1. Pyöräilyn edistämisohjelma

Pyöräilyn edistämisellä voidaan parantaa kaupungin viihtyisyyttä ja elinvoimaa sekä helpottaa ihmisten liikkumista Kaupungin väkiluvun kasvaessa kasvaa myös yksittäisten matkojen määrä, mikä rajallisen katutilan vuoksi edellyttää tehokkaiden ja tilaa säästävien kulkumuotojen – kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen – edistämistä. Siksi pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen on myös tärkeä keino ylläpitää ja entisestään parantaa koko liikennejärjestelmän toimivuutta. 

Pyöräilyn edistämisohjelman toteutumista seurataan osana ohjelmaa. 

Pyöräilyn edistämisohjelma (2014): https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman päivitystyö on aloitettu vuonna 2019 ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2020


9.2. Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma

Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma on päättynyt vuonna 2018. Viimeiset ohjelman mukaiset pyöräpysäköintipaikat toteutetaan vuonna 2020.

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/64/64cab4fdb2906976fdc893d58f263cb196a8b0ee.pdf

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Toteutetaan pyöräilyn edistämisohjelmaa ja polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelmaa
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 08.08.2019
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
Maka_LikeHKLHSL
Yhteyshenkilöt
Ilari Heiska
Reetta Keisanen
Jari Rantsi
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 30.06.2020 | Pyöräilyn edistämisohjelman päivitys on valmistunut
  • 31.10.2020 | Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelmassa päätetyt pyöräpysäköintipaikat on toteutettu suunnitellusti

Mittarit

Pyörällä liikkuminen
Pyörällä liikkuminen

Vaikutusketju