TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

93

Edellinen | Seuraava

Kaupunki järjestää kursseja ja koulutusta ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä kierto- ja jakamistaloudesta työntekijöilleen, luottamusmiehille ja kaupunkilaisille.

Koulutuksen avulla Helsingin kaupunki lisää työntekijöidensä ja kaikkien kaupunkilaisten ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä kierto-ja jakamistalous ovat keskeisiä teemoja, joihin koulutuksissa paneudutaan. Kolutuksia toteutetaan yhteistyössä Kaupunginkanslian, Ympäristöpalvelujen ja Työväenopistojen kanssa. 

Lähtötilanne

 • Kaupunkiympäristön toimialan Ympäristöpalvelut järjestää ekotukitoiminnan valmennuksia ekotukihenkilöiksi nimetyille työntekijöille kaksi kertaa vuodessa, lisäksi useita jatkokoulutuksia ympäristöasioista vuosittain.  
 • Kaupunkiympäristön toimialan KYMP-Akatemia järjestää koulutuksia kaupunkiympäristön toimialan työntekijöille Helsingin hiilineutraalisuustavoitteista.
 • Kaupunki viestii hiilineutraalisuustavoitteista uusille työntekijöilleen sekä koko kaupungin uusien työntekijöiden tulokaspäivissä että Kaupunkiympäristön toimialan uusien työntekijöiden perehdytyspäivissä. 

Tunnistetut kehitystarpeet

 • Koulutusta ilmasto- ja ympäristöasioista esimiehille koko kaupungin tasolla. 
 • Koulutusta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelta kaikkien toimialojen työntekijöille. 
 • Kursseja ilmasto- ja ympäristöasioista kaupunkilaisille.

Arvioidut vaikutukset

 • Kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten ympäristötietoisuuden lisääntyminen.
 • Ympäristömyötäisten toimintatapojen yleistyminen kaupunkiorganisaation sisällä ja kaupunkilaisten keskuudessa.
 • Kulutuksesta syntyvien ilmasto- ja ympäristövaikutusten väheneminen.
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunki järjestää kursseja ja koulutusta ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä kierto- ja jakamistaloudesta työntekijöilleen, luottamusmiehille ja kaupunkilaisille.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Kasvatus ja koulutus
Vastuuorganisaatiot
KansliaPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Elina Mähönen

  Elina Mähönen

  Ympäristönsuojeluyksikkö

Eteneminen
33% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 08.08.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 21.10.2019 | Järjestetään suunnittelukokous Kanslian ja Ympan välillä

  Sovitaan, miten ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä kierto- ja jakamistalous saadaan pysyväksi osaksi keski- ja ylimmän johdon sekä luottamusmiehien koulutuksia.

 • 04.11.2019 | Järjestään suunnittelukokous Kaskon (työväenopistojen) ja Ympan välillä

  Sovitaan, miten ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä kierto- ja jakamistalous saadaan pysyväksi osaksi työväenopistojen kaupunkilaisille tarjoamia koulutuksia.

Mittarit

Kaupunkilaisille suunnattujen ympäristökasvatustapahtumien määrä
Järjestettyjen ympäristöosaamiskurssien määrä

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio