TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

94

Edellinen | Seuraava

Kaupunkiviljelyn edistäminen

Kaupunkiviljely mahdollistaa lähiruoantuotannon, edistää ruokaturvaa ja asukkaiden hyvinvointia harrastuksena. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta kaupunkiviljely vähentää ruoan kuljetuksesta ja pakkaamisesta syntyviä kasvihuonekaasuja pienimuotoisesti.

Tonteille tapahtuvaa viljelyä käsitellään myös toimenpiteessä 133: Tonteilla olevien ilmastoystävällistä lähiruokaa tarjoavien hedelmä- ja koristepuiden, hyötykasvien ja pensaiden määrää lisätään tiedotuksen ja viestinnän avulla.

Helsingin kaupunki on tehnyt verkosta löytyvä oppaan ”Viljellään kaupungissa”. Oppaassa on esitetty etenemistapa, joka perustuu asukkaiden omaan aktiivisuuteen. Lisäksi kaupunkiviljelyyn sopivia paikkoja on aiemmin kartoitettu. Kaupunkiviljelyopas sekä kartta viljelypaikoista tulee päivittää nykytilannetta ja Helsingin kaupungin uutta organisaatiota vastaaviksi.

Nykyisestä Viljellään kaupungissa -oppaasta, joka on tehty yhteistyössä Dodo ry:n kanssa, löytyy vinkkejä viljelijäjoukon keräämiseen, viljelypaikan valintaan, sopimusasioiden hoitamiseen, paikallisyhteisön vastuukysymyksiin sekä materiaalien hankintaan ja viljelyn perusnikseihin.

Viljelyyn sopivat paikat voivat olla kerrostalo- ja omakotitalopihoja, kattoviljelmiä, parveke- tai lavaviljelyä, viljelypalstoja ja siirtolapuutarhoja, sekä joutomaita ja puistoja tai esimerkiksi yksivuotisia ”perunapalstoja”.

Kaupungin maalla tapahtuvan viljelyn edistämisessä yhteistyötahoina ovat kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, rakennukset ja yleiset alueet sekä lupiin liittyen rakennusvalvonta. Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu vastaa siirtolapuutarhojen ja viljelypalstojen maa-alueen vuokraamisesta. Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä tonteilla tapahtuvasta viljelystä. Asemakaavoituksen ja puistosuunnitelmien kautta voidaan edistää kaupunkiviljelyä. Viljelyyn sopivan maan riittävyys tulee turvata rakentamattomina alueina, joita ei metsitetä. Maaperän sopivuus viljelyyn ja mahdolliset epäpuhtaudet selvitetään suunnittelun yhteydessä.

 

Viljellään kaupungissa -opas: 

https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2014/viljellaan_kaupungissa_opas_2014.pdf

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Edistetään kaupunkiviljelyä kartoittamalla joukkoistamisen avulla viljelyyn sopivia paikkoja kaupunkilaisille. Määritellään kriteerit kaupunkiviljelyyn sopiville paikoille ja käytön pelisäännöt.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Kasvatus ja koulutus
Yhteyshenkilöt
 • Maria Hyövälti

  Maria Hyövälti

  maisema-arkkitehti

  Kaupunkitila ja verkostot

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio