TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

99

Edellinen | Seuraava

Hävikkiruuan hyödyntäminen

Yhteinen pöytä -mallin mukainen hävikkiterminaali Helsinkiin

Tavoitteena on perustaa Helsinkiin Yhteisen pöydän (ks.https://www.yhteinenpoyta.fi/) mallin mukainen hävikkiterminaali. Yhteinen pöytä -mallin mukaisen hävikkiterminaalin käyttöönotto tehostaisi kauppojen ja teollisuuden tuottaman ruokahävikin hyödyntämistä ruoka-apukäyttöön. Keskitetty hävikkilogistiikka vähentää hävikkiruuan varastoinnista ja kuljetuksista syntyviä päästöjä, kun kymmenien toimijoiden ei tarvitse itse ajella ympäri kaupunkia hakemassa hävikkieriä, vaan logistiikka hoidetaan keskitetysti terminaalin kautta. Hävikkiteminaali on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020 ja vakiinnuttaa tämän jälkeen toiminta osaksi palvelujärjestelmää.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja seurakuntayhtymän kanssa. Hävikkikuljetuksia on pilotoitu seurakuntayhtymän kylmäautolla, joka kuljettaa tällä hetkellä S-ryhmän kaupoista hävikkiruokaa ruoka-aputoimijoille kuutena päivänä viikossa. Ruoka-apuverkostossamme on jo nyt mukana useita kymmeniä toimijoita (järjestöjä, seurakuntia, kaupungin asukastaloja yms.) ja terminaalin myötä yhteistyökumppaneiden määrä voi nousta yli sataan. Verkostoyhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja kokoonnumme säännöllisesti yhteisiin verkostofoorumeihin ideoimaan ruoka-avun tulevaisuutta. Kauppoja, tukkuja ym. ruuan lahjoittajia on niinikään mukana jo toista kymmentä ja lisää sopimuksia pystytään tekemään, kun hävikkiterminaalin rahoitus varmistuu.

Hävikkiterminaalin toimintamallin suunnitelmat ovat pääpiirteissään valmiina, vain rahoitus puuttuu. Terminaalin perustamisen alkuinvestoinniksi on arvioitu n. 500 000 euroa ja toiminnan pyörittämiseen lisäksi vajaa 700 000 euroa. Kaupunginvaltuusto päättää rahoituksesta syksyn 2019 aikana.

Liittyy myös toimenpiteeseen 118: https://hnh.hel.ninja/action/118

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Lisätään yhteistyötä kauppojen kanssa hävikkiruuan hyödyntämiseksi (esim. hävikkiruokaa ruokakaupoilta nuorisotaloille, kotitalouden tunneille kouluihin, työväenopiston kursseille, Yhteinen pöytä -toiminnalle).
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Kuluttaminen ja jätteet
Vastuuorganisaatiot
KaskoNUPNuso
Yhteyshenkilöt
 • Sari Nybäck

  Sari Nybäck

  suunnittelija

  Itäinen nuorisotyö

 • Ilona Taimela

  Ilona Taimela

  pedagoginen asiantuntija

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 • Emilia Laine

  Emilia Laine

  projektipäällikkö

  Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

Eteneminen
75% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 08.07.2019 | Hävikkiauto-pilotti aloittanut toimintansa

  Helsingin seurakuntayhtymän kylmäauto kuljettaa kuutena päivänä viikossa kauppojen hävikkiruokaa ruoka-aputoimijoille.

 • 15.10.2019 | Ruoka-apuverkoston kokoaminen

  Järjestetään säännöllisiä verkostotapaamisia ja kehitetään toimintaa yhdessä ruoka-apua tarjoavien toimijoiden kanssa.

 • 15.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 10.02.2020 | Hävikkiterminaalin tilan etsintä

  Hävikkiterminaalin tilatarveselvitys on tehty heinäkuussa yhdessä kaupungin tilapalveluiden kanssa. Kaupungilta ei löydy omasta takaa sopivaa tilaa. Ulkopuoliselta vuokraamista voidaan alkaa edistää rahoituksen varmistuttua. Kaupunginvaltuusto päättää hävikkiterminaalin rahoituksesta loppuvuodsta 2019.

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio