TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Sähkölämmityksen kasvihuonekaasupäästöt

Viimeisin mittaus
2015

72 kt/a-6 kt/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-42 kt/a

Tavoite
2035

30 kt/a

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio