TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Henkilöautoilun kasvihuonekaasupäästöt

Tiedot henkilöautoilun kasvihuonekaasupäästöistä on saatu VTT:n kehittämästä LIPASTO-laskentamallista.

Viimeisin mittaus
2018

320,36 kt/a-3,20 kt/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-210,36 kt/a

Tavoite
2035

110 kt/a

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio