TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Kävely- ja pyöräily-ympäristön miellyttäväksi kokevien osuus

Kävely- ja pyöräily-ympäristön miellyttäväksi kokevien osuus selvitetään kyselyllä tai karttatyökalulla niiden ihmisten joukosta, jotka liikkuvat kyseisellä alueella. Tietoa on syytä kerätä varsin pienipiirteisesti kaupunginosittain, koska kokemus viihtyisyydestä voi muuttua muutaman korttelin matkalla. Mittarin avulla pyritään rakentamaan yhtenäisiä verkostoja, joita myöten ihmiset mielellään liikkuvat ja pääsevät minne tahansa kaupungin alueella.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio