TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Perinteisen joukkoliikenteen ilmastopäästöjen päästökerroin

Perinteiseen joukkoliikenteeseen lasketaan bussit, ratikat, junat, metro ja taksit mutta ei moderneja liikkkumispalveluja kuten Uberia tai kaupunkipyöriä. Päästökerroin lasketaan matkustajakilometriä kohti.

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio