TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Talvella pyöräilevien osuus

Mittari kuvaa niiden helsinkiläisten osuutta, jotka pyöräilveät vuoden ympäri. Tiedot on saatu Pyöräilybarometri-tutkimuksesta, jossa selvitetään helsinkiläisten asenteita pyöräliikenteeseen. Tämä mittari näyttää, kuinka suuri osa vastanneista vastasi "Liikutteko pyörällä?" -kysymykseen vaihtoehdolla "Ympäri vuoden".

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio