TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Tyytyväisyys pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämiseen matkalla

Mittari kuvaa helsinkiläisten tyytyväisyyttä mahdollisuuksiin yhdistää pyöräily ja joukkoliikenne samalla matkalla. Tiedot on saatu Pyöräilybarometri-tutkimuksesta, jossa selvitetään helsinkiläisten asenteita pyöräliikenteeseen. Tässä mittarissa on kysymyksen "Miten tyytyväinen olette mahdollisuuksiin yhdistää pyöräilyä ja joukkoliikennettä samalla matkalla?" keskimääräinen vastaus. Suurinta tyytyväisyyttä indikoi arvo 4 ja pienintä tyytyväisyyttä arvo 1.

Vastausvaihtoehdot:

  • Tyytyväinen (4)
  • Melko tyytyväinen (3)
  • Ei osaa sanoa
  • Melko tyytymätön (2)
  • Tyytymätön (1)

 

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio