TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Liityntäpysäköinnin uudet autopaikat

Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelmassa on asetettu tavoitteeksi rakentaa 1940 uutta pyöräpysäköintipaikkaa ja 683 uutta autopysäköintipaikkaa seudullisesti ja paikallisesti merkittäville julkisen liikenteen asemille. Mittari kuvaa toteutuneiden autopysäköintipaikkojen määrää.

Viimeisin mittaus
2014

0 kpl

Tavoitteeseen matkaa
6 vuotta

683 kpl

Tavoite
2025

683 kpl

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio