TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Osuus tontinluovutuskilpailuista, joissa HNH-kriteerit

Kuinka isossa osassa kilpailuista otettu kriteereiksi HNH-kriteerit "ekotehokkuus ja hiilijalanjälki"

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio