TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Läpikäydyt tontinluovutuksen HNH-pilotit

Kuinka suuri osuus sellaisista pilottikohteista on käyty tontinluovutusehtojen näkökulmasta läpi, joissa on käytetty älykkäitä energiaratkaisuja ja muita HNH-kriteerejä. 

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio