TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

HNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissa

HNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissa (kerrosneliömetriä)

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio