TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Markkinavuoropuhelutilaisuuksiin osallistuneiden määrä

Palvelukeskus Helsingin järjestämiin markkinavuoropuhelutilaisuuksiin osallistuneiden potentiaalisten tarjoajien lukumäärä vuodessa per elintarvikehankinnat.

Tavoitteena vähintään 3 toimittajaa / hankinta

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio