TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Kestävien kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoista

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu prosenttiosuus kaikista vuoden aikana tehdyistä matkoista Helsingin maantieteellisellä alueella.

Helsinkiläisten liikkumistottumukset: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/julkaisut/

Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa. Ammattimaisesti liikkuvilla, kuten autonkuljettajilla, taksinkuljettajilla, postinkantajilla tms. matkat on laskettu niiltä osin, kun ne eivät ole ammattiin liittyviä matkoja.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio