TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Ympäristö- ja ilmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen osuus - hankintakategoriat

Ympäristö- ja ilmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen prosentuaalinen osuus kaikista elintarvikehankinnoista. Tarkastelussa kriteerit jotka kohdistuvat hankintakategoriaan.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio