TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Ympäristö- ja ilmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen osuus - toimittajat

Ympäristö- ja ilmastokriteerit omaavien hankintojen prosentuaalinen osuus kaikista elintarvikehankinnoista. Tarkastelussa kriteerit jotka kohdistuvat hankintakategorian toimittajiin.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio