TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Toteutettujen Solmu-toimenpiteiden määrä

Helsingissä toteutettujen Solmu-toimenpiteiden määrä. Toimenpideohjelmassa näitä on esitetty 28.

Ei arvoja
-
Tavoite
2021

28 kpl

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio