TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Lämmön talteenotolla varustettujen kohteiden osuus peruskorjatuista

Lämmön talteenotolla varustettujen peruskorjattujen kohteiden lukumäärä verrattuna peruskorjausten määrään

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio