TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Kulutusseurannassa olvien kiinteistöjen lukumäärä

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio