TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Ympäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden määrä

Kaupungin kaupunkilaisille järjestämiin ympäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden henkilöiden määrä.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio