TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Älykkäitä energiaratkaisuja koskevia tontinluovutusehtoja sisältävien uusien vuokrasopimusten osuus

Älykkäitä energiaratkaisuja koskevia tontinluovutusehtoja sisältävien uusien vuokrasopimusten osuus kaikista vuoden aikana tehdyistä uusista asuinkerrostalojen vuokrasopimuksista.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio