TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Vähäpäästöisten ajoneuvojen tunnusten osuus asukas- ja yrityspysäköintitunnuksista

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio