TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Uusilta pysäköintimaksuvyöhykkeiltä saatavat pysäköintitulot

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio