TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Polttomoottorihenkilöautoilla ajetut kilometrit

Mittari kuvaa, kuinka monta miljoonaa kilometriä Helsingin kaduilla ja teillä ajetaan polttomoottorihenkilöautoilla vuodessa. Tiedot on saatu VTT:n kehittämästä LIPASTO-laskentajärjestelmästä. Muiden kuin polttorimoottorihenkilöautojen suoriteosuudeksi on arvioitu 1 %.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio