TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Kaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt

Kaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt perustuvat HSY:n päästölaskentaan

Kivihiilen poltto Helsingissä loppuu 2020-luvulla. Hanasaaren voimalaitos on päätetty sulkea 2024 mennessä. Salmisaaren voimalaitos suljetaan vuoteen 2029 mennessä kivihiilen kieltolain astuessa voimaan. 

Viimeisin mittaus
2017

1 361,60 kt/a5,97 kt/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-1 110,60 kt/a

Tavoite
2035

251 kt/a

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio