TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Autopaikkojen määrä per asunto asemakaavoissa

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio