TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Kaupungin omistamien kaukolämmitteisten kiinteistöjen ominaislämmönkulutus

Kaupungin omistamien asuin- ja palvelurakennusten sääkorjattu lämmön ominaiskulutus.

Lähtöaineistona on käytetty Helsingin ympäristötilastojen aineistoa Helsingin kaupungin omistamien rakennusten energiankulutus rakennustyypeittäin.

Laskentamalli on avointa lähdekoodia ja sitä on mahdollista kokeilla omassa selaimessa.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio