Mittarit

Kaupungin omistamien kaukolämmitteisten kiinteistöjen ominaislämmönkulutus

Kaupungin omistamien asuin- ja palvelurakennusten sääkorjattu lämmön ominaiskulutus.

Lähtöaineistona on käytetty Helsingin ympäristötilastojen aineistoa Helsingin kaupungin omistamien rakennusten energiankulutus rakennustyypeittäin.

Laskentamalli on avointa lähdekoodia ja sitä on mahdollista kokeilla omassa selaimessa.

Kuvaaja