TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Öljylämmityksen korvaamiseen tähtäävien muutosremonttien lukumäärä

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio