TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Uusien tonttien osuus, joihin on asemakaavassa määrätty yhteissauna

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio