TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Osuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokide

Toimenpiteiden seuranta perustuu luotettaviin mittareihin. HNH2035-ohjelmassa luotettavuus varmistetaan sillä, että mittarit ovat tietokiteitä eli ne perustuvat avoimeen dataan ja niitä voi kritisoida asiapohjalta. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman monella mittarilla on tietokidesivu takanaan.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio