TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Aika toimenpiteiden edellisestä päivityksestä

Keskiarvo siitä, kuinka monta päivää sitten toimenpiteiden tietoja on päivitetty, eli i) lisätty toimenpiteen mittareiden arvoja, ii) muutettu toimenpiteen tehtävälistaa tai muita perustietoja tai iii) tehty toimenpiteelle uusi tilannepäivitys.

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio