Mittarit

Rakennuskannan kaukolämmönkulutus

Rakennuskannan lämmönkulutus on tärkein kaukolämpöä vaativa tekijä. Mittarin tietokide löytyy sivulta Helsinki energy consumption.

Viimeisin mittaus
2017

6 606 GWh/a-26 GWh/a(-0.4 %)

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-2 006 GWh/a

Tavoite
2035

4 600 GWh/a

Kuvaaja