TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Tunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaali

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio