TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Toteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteista

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio