TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Tiekarttaan kuuluvien uusien toimenpiteiden CO2-säästöpotentiaali

"Miten arvioitu säästöpotentiaali"

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio