TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Valtakunnallinen sähköntuotannon päästökerroin

Sähköntuotannon päästökerroin kuvaa sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy, kun tuotetaan yksi yksikkö sähköenergiaa. Tiedot on saatu HSY:n kasvihuonekaasupäästölaskelmista jakamalla Helsingin kulutussähkön päästöt energiankulutuksella.

Viimeisin mittaus
2018

95,53 g/kWh-7,94 g/kWh

Tavoitteeseen matkaa
11 vuotta

-24,93 g/kWh

Tavoite
2030

70,60 g/kWh

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio