TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Kehitettyjen ja uusien kriteerien määrä

Kehitettyjen ja uusien kriteerien määrä (tavoitetaso x)

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio