TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Kilpailutukset, joissa kriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena

Kilpailutusten määrä, jossa kriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena merkittävällä painoarvolla (tavoitetaso x)

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio