TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Ruuhkamaksusuunnitelman ajoneuvokilometrien vähennyspotentiaali

Autoliikenteen hinnoittelujärjestelmän tarkoitus on vähentää ajoneuvokilometrejä. Tämä mittari arvioi sitä ajoneuvokilometrien potentiaalista muutosta, joka voi ihannetilanteessa toteutua, jos toimenpiteessä tuotettu suunnitelma pannaan täytäntöön tehokkaasti. Mittarin tietokide on Opasnetissä sivulla Congestion charge.

Kuvaaja

Tähän mittariin vaikuttavat toimenpiteet

TESTI Tämä on palvelun testiversio