TESTI Tämä on palvelun testiversio
Mittarit

Sähkönkulutus Helsingissä

Viimeisin mittaus
2018

3 891,36 GWh/a-72,19 GWh/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-1 091,36 GWh/a

Tavoite
2035

2 800 GWh/a

Kuvaaja

TESTI Tämä on palvelun testiversio