Mittarit

toiminnallinenKerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelle
toiminnallinenAika mittareiden edellisestä päivityksestäIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenAutopaikkojen määrä per asunto asemakaavoissaLiikenne
toiminnallinenEnergiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän myönnetyn tuen määrä
toiminnallinenYleisille alueille myönnettyjen sähköautojen latausasemien rakennuslupien määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenHNH2035-ohjelman näkemysverkkoSeuranta ja raportointi
toiminnallinenIlmastoatlas-viestintään käytetyn työajan määräEnergiarenessanssi
toiminnallinenInfotilaisuuksilla tavoitettujen taloyhtiöiden hallitusten lukumäärä
toiminnallinenKaavamääräysten mukainen uusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitusTontinluovutus
toiminnallinenKantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenUusien tonttien osuus, joihin on asemakaavassa määrätty yhteissauna
toiminnallinenKävijöiden määrä Energia- ja ilmastoatlas-palveluissaRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenKehitettyjen ja uusien kriteerien määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenAsemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömäärä
toiminnallinenKilpailutukset, joissa kriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena...
toiminnallinenTunnistettujen ilmastopäästöjen kannalta merkittävien hankintaryhmien määrä (tavoitetaso 5)Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenTunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaali
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joille on määritelty kvantitatiivinen tavoiteIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokideIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenPyöräliikenteen baanaverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenToteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteista
toiminnallinenRuuhkamaksusuunnitelman ajoneuvokilometrien vähennyspotentiaaliLiikenteen hinnoitteluchart-line
toiminnallinenSähköautojen latauspaikkojen osuus kaikista pysäköintipaikoista tontinluovutusehdoissaKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenToimenpiteisiin tehtyjen korjausten määräIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenToimenpiteiden tiedot seurantatyökalussaSeuranta ja raportointi
toiminnallinenTavoitettujen öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajien lukumääräEnergiarenessanssi
toiminnallinenTiekarttaan kuuluvien uusien toimenpiteiden CO2-säästöpotentiaaliKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
taktinenKatuvalojen sähkönkulutusUlkovalaistus
taktinenHelsingin energiataseRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenKaukolämmöntuotannon päästökerroinchart-line
taktinenKaupungin omistamien kaukolämmitteisten ominaislämmönkulutuschart-line
taktinenUusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneRakennusvalvonta
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen lämmönkulutusKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistus
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus
taktinenKaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkiteho (MW)
taktinenHelsingin kaupungin ilmansaastepäästötEnergiarenessanssichart-line
taktinenYmpäristöterveyden tautitaakka SuomessaKansanterveyschart-line
taktinenVerkkoon kytketyillä aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergia
taktinenKestävien kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoista
taktinenKiinteistöjen ominaislämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenHelsingin rakennusalaRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenKriteerit täyttävien tarjousten määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
taktinenTyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkinaKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenLämpöpumpuilla tuotettu lämmitysenergia Helsingin omistamiin kiinteistöihin
taktinenVerkkoon kytketyiden aurinkopaneeleiden piikkiteho (MW)
taktinenLiikenteen sähkönkulutusLiikenne
taktinenMaalämpöpumppujen käyttämä sähköenergia
taktinenMaalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergia
taktinenAjoneuvokilometrit tyypeittäinKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutoksetchart-line
taktinenHelsingissä ensirekisteröityjen henkilöautojen osuudet käyttövoiman mukaanchart-line
taktinenÖljylämmityksen korvaamiseen tähtäävien muutosremonttien lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenOminaislämmönkulutuksen väheneminen peruskorjauksessaRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenOsuus HNH2035-mittareista ja toimenpiteistä, jotka ovat aktiivisen seurannan allaIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
taktinenHenkilöautoilla ajetut kilometritLiikenne
taktinenValtakunnallinen sähköntuotannon päästökerroinchart-line
taktinenOsuus taloyhtiöiden hallituksista, jotka ovat saaneet energiarenesanssikoulutuksenEnergiarenessanssi
taktinenPoistoilmalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergia
taktinenPolttomoottorihenkilöautoilla ajetut kilometritLiikenne
taktinenHenkilöautojen pienhiukkaspäästöt HelsingissäLiikennechart-line
taktinenPyöräliikenteen määrä HelsingissäKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenPyöräverkon pituus
taktinenPysäköintipaikkojen määrä per asukas
taktinenAjoneuvomäärät tyypeittäinKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutoksetchart-line
taktinenRakennusala lämmitysmuodoittainRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenRakennusala rakennustyypeittäinRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenRakennuskannan kaukolämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenRakennusten lämmitysjärjestelmien säätötoimenpiteiden lukumäärä
taktinenHSY:n Ilmastoatlakseen merkittyjen energiaremontticasejen määräEnergiarenessanssi
taktinenSähköautojen latauspaikkojen määräAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenAltistuminen ilmansaasteilleLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenSähköautojen osuus ensirekisteröidyistä autoistaKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutoksetchart-line
taktinenHelen Oy:n kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt
taktinenHelen Oy:n sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöt
taktinenSähkönkulutus Helsingissä
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen lämmönkulutusEnergiarenessanssi
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen ominaislämmönkulutusEnergiarenessanssi
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus
taktinenTautitaakka SuomessaKansanterveyschart-line
taktinenHelsingin energiantuotantokapasiteettiRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenTeollisuuden sähkönkulutus
taktinenKantakaupungin pyöräverkon yksisuuntainen osuusLiikenne
taktinenÖljylämmitteisten kiinteistöjen lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
strateginenTeollisuuden, jätteenkäsittelyn ja maatalouden kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalouschart-line
strateginenSähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenSähkölämmityksen kasvihuonekaasupäästöt
strateginenRaide- ja laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöSataman päästöjen vähentäminenchart-line
strateginenÖljylämmityksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenLiikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenLämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenTieliikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenKaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenHenkilöautojen kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenHelsingin ruoankulutuksen khk-päästöt
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 2)chart-line
strateginenYmpäristöterveyden tautitaakka HelsingissäKansanterveyschart-line
strateginenKaupungin omistamien kiinteistöjen lämmityksen khk-päästötchart-line