TESTI Tämä on palvelun testiversio

Mittarit

toiminnallinenLiityntäpysäköinnin uudet autopaikatKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenAika toimenpiteiden edellisestä päivityksestäIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointichart-line
toiminnallinenAsukas- ja yrityspysäköintitunnusten määräKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenAutopaikkojen määrä per asunto asemakaavoissaLiikenne
toiminnallinenBaanabrändin mukaisten infotaulujen käyttöönotto baanaosuuksillaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenElintarvikehankinnassa aikaansaadun päästövähennyksen analysointi elinkaaren eri vaiheissaKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenEnergia- ja ilmastoatlakseen käytetyt resurssitEnergiarenessanssi
toiminnallinenEnergiankulutuksen vähenemä kohteissa, joissa kiinteistöautomsatiojärjestelmä uusittuAsuinrakennukset
toiminnallinenEnergiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän myönnetyn tuen määräRahoitus ja kannustimet
toiminnallinenYmpäristöasioiden säännöllinen käsittely sopimuskumppaneiden kanssaKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenYmpäristö- ja ilmastokriteerien läpileikkaavuus elintarvikehankintakategorioissaKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenHNH-kriteereillä järjestettyjen asuinkerrostalotontteja koskevien laatukilpailujen osuusTontinluovutus
toiminnallinenHNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissaTontinluovutus
toiminnallinenHNH-tontinluovutuskilpailujen lukumääräTontinluovutus
toiminnallinenInfotilaisuuksilla tavoitettujen taloyhtiöiden lukumääräUudet energiaratkaisutViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenJakeluliikenteen kuormauspaikkojen käyttäjien määräLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenJärjestettyjen vähähiilisten hankintojen koulutusten määräHankinnat
toiminnallinenJärjestettyjen ympäristöosaamiskurssien määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenYleissuunnitelmissa päätetty uuden raitiotieverkon pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenKaavamääräysten mukainen uusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitusTontinluovutus
toiminnallinenKalustekierrätyssovelluksen käyttöasteHankinnatJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenKansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusehdot sisältävien uusien vuokrasopimusten osuusRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenKantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenYleisille alueille myönnettyjen sähköautojen latausasemien rakennuslupien määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenKaupungin kiinteistöjen maalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenKaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
toiminnallinenKaupunkilaisille suunnattujen ympäristökasvatustapahtumien määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenKävijöiden määrä Energia- ja ilmastoatlas-palveluissaRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenKehitettyjen ja uusien kriteerien määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenKerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelleKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
toiminnallinenKilpailutukset, joissa kriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksenaHankinnat
toiminnallinenKriteeripankin päivittämiskertojen lukumääräHankinnat
toiminnallinenKulutusseurannassa olvien kiinteistöjen lukumääräPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetRakennusvalvontaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenLämmön talteenotolla varustettujen kohteiden osuus peruskorjatuistaKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistusUudet energiaratkaisut
toiminnallinenLäpikäydyt tontinluovutuksen HNH-pilotitTontinluovutus
toiminnallinenAsemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömääräAsemakaavoitusRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
toiminnallinenLiityntäpysäköinnin uudet pyöräpaikatKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenLunastettujen jakeluliikenteen pysäköintitunnusten määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenLuonnonmukaisiksi suunnitellut uudet viheralueetHiilinielut
toiminnallinenMarkkinavuoropuhelutilaisuuksien määrä suhteessa elintarvikehankintojen määräänHankinnatViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenMuiden kuin kaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisut
toiminnallinenVähäpäästöisten ajoneuvojen tunnusten osuus asukas- ja yrityspysäköintitunnuksistaKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenAjan tasalla olevien toimenpiteiden osuusSeuranta ja raportointichart-line
toiminnallinenOsuus HEKAn kohteista, joissa veden etäluenta ja mittaus mahdollistaAsuinrakennukset
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joille on määritelty kvantitatiivinen tavoiteIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokideIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenOsuus tontinluovutuskilpailuista, joissa HNH-kriteeritTontinluovutus
toiminnallinenPääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen, Pakilan ja Uusix-verstaiden tuototJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenParannus peruskorjattujen rakennusten E-luvuissaRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenPriorisoidun talvihoidon piirissä olevat pyörätietKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenPyöräliikenteen baanaverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenVähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintitulojen osuus kaikista pysäköintituloistaAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenRakennettujen uusien pyöräpysäköintipaikkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenRuuhkamaksusuunnitelman ajoneuvokilometrien vähennyspotentiaaliLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenSähköautojen latauspaikkojen osuus kaikista pysäköintipaikoista tontinluovutusehdoissaKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenSähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelmassa olevien latauspaikkojen määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenUusilta pysäköintimaksuvyöhykkeiltä saatavat pysäköintitulotLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenSellaisten hankintakategorioiden määrä, joille laskettu hiilijalanjälkiHankinnat
toiminnallinenSopiviin kasvupaikkoihin istutettujen kaupunkipuiden lukumääräHiilinielut
toiminnallinenTavoitettujen öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajien lukumääräEnergiarenessanssi
toiminnallinenTäydentämisrakennuskohteiden kerrosalaRakentaminen ja rakennusten käyttöEnergiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenneAsemakaavoitus
toiminnallinenTäydentämisrakennuskohteiden osuus kaikesta rakentamisestaRakentaminen ja rakennusten käyttöEnergiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenne
toiminnallinenUusien tonttien osuus, joihin on asemakaavassa määrätty yhteissaunaAsemakaavoitus
toiminnallinenTiekarttaan kuuluvien uusien toimenpiteiden CO2-säästöpotentiaaliKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenToimenpiteet, joilla on yhteyshenkilöSeuranta ja raportointi
toiminnallinenTontinluovutusehdoissa vaadittu E-luokkaTontinluovutus
toiminnallinenToteutettujen Solmu-toimenpiteiden määräKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenToteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteistaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenTunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaaliUudet energiaratkaisut
toiminnallinenTunnistettujen ilmastopäästöjen kannalta merkittävien hankintaryhmien määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenUusien raitiotieväylien rakennettu pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenLiikenteen sähkönkulutusLiikenne
taktinenHelsingin energiantuotantokapasiteettiRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenHelsingin energiataseRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenYmpäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
taktinenHelsingin kaupungin ilmansaastepäästötEnergiarenessanssi
taktinenMaalämpöpumppujen käyttämä sähköenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenMaalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenJoukkoliikenteen kulkumuoto-osuusLiikenneKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenMarkkinavuoropuhelutilaisuuksiin osallistuneiden määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
taktinenMetsäpinta-ala HelsingissäHiilinielut
taktinenYmpäristöosaamiskurssien osallistuneiden määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
taktinenÖljylämmitteisten kiinteistöjen pinta-alaRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenYmpäristö- ja ilmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen osuus - toimittajatHankinnat
taktinenHelsingin rakennusalaRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenOminaislämmönkulutuksen väheneminen peruskorjauksessaRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenYmpäristö- ja ilmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen osuus - hankintakategoriatKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
taktinenKantakaupungin pyöräverkon yksisuuntainen osuusLiikenne
taktinenKatuvalojen sähkönkulutusUlkovalaistus
taktinenOsuus taloyhtiöiden hallituksista, jotka ovat saaneet energiarenesanssikoulutuksenEnergiarenessanssi
taktinenHelsinkiläisten ympäristöön liittyvät arvot ja asenteetViestintä ja osallistuminen
taktinenKaukolämmöntuotannon päästökerroinRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenHenkilöautoilla ajetut kilometritLiikennechart-line
taktinenPerinteisen joukkoliikenteen ilmastopäästöjen päästökerroinKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenPerinteisen joukkoliikenteen matkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenPoistoilmalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenPolttomoottorihenkilöautoilla ajetut kilometritLiikennechart-line
taktinenKaupungin omistamien kaukolämmitteisten kiinteistöjen ominaislämmönkulutusPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetchart-line
taktinenPyöräilyn kulkumuoto-osuusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen kaukolämmönkulutusKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistuschart-line
taktinenPyöräliikenteen määrä HelsingissäKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenPyöräväylien pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenPysäköintipaikkojen määrä per asukasKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenVerkkoon kytketyillä aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergiaUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenRaideliikenteen nopeuden variaatiokerroinKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenRaitioliikenteen keskinopeusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenRaitioliikenteen luotettavuusKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen sähkönkulutusPalvelurakennuksetAsuinrakennukset
taktinenRakennusala lämmitysmuodoittainRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenRakennusala rakennustyypeittäinRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenRakennuskannan kaukolämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenRakennusmaaksi asemakaavoitettu metsäpinta-alaHiilinielut
taktinenRakennusten lämmitysjärjestelmien säätötoimenpiteiden lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenAltistuminen ilmansaasteilleLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenSähköautojen julkiset latausasematAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenSähköautojen latauspaikkojen määräAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenHenkilöautojen pienhiukkaspäästöt HelsingissäLiikenne
taktinenKävellen tehtyjen matkojen lukumääräKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenSähköautojen osuus ensirekisteröidyistä autoistaKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenVähähiilisten hankintojen koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määräHankinnat
taktinenKävely- ja pyöräily-ympäristön miellyttäväksi kokevien osuusKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
taktinenSähkönkulutus HelsingissäLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalouschart-line
taktinenÄlykkään liikenteen ja liikennepalvelujen matkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenSellaisten hankintojen määrä, joiden vaikuttavuutta on arvioitu ilmastonäkökulmastaHankinnat
taktinenÄlykkäitä energiaratkaisuja koskevia tontinluovutusehtoja sisältävien uusien vuokrasopimusten osuusRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenSovellukseen saatavat erilaiset tuoteryhmätHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenSovelluksen kautta kiertäneiden kalusteiden ja materiaalien määräHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenSuhtautuminen pyöräilyn edistämiseenKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen lämmönkulutusEnergiarenessanssi
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen ominaislämmönkulutus (sääkorjattu)Energiarenessanssichart-line
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen sähkönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenTalvella pyöräilevien osuusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenHelen Oy:n kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetEnergiarenessanssiUudet energiaratkaisut
taktinenKestävien kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoistaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenKiinteistöjen ominaislämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenTeollisuuden sähkönkulutus
taktinenHSY:n Ilmastoatlakseen merkittyjen energiaremontticasejen määräEnergiarenessanssi
taktinenIlmastonäkökulmasta arvioituihin hankintoihin käytetty euromääräHankinnat
taktinenUusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneRakennusvalvonta
taktinenKriteerit täyttävien tarjousten määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
taktinenHelen Oy:n sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästötUudet energiaratkaisut
taktinenIrtaimiston määrä, joka laitetaan sovellukseen jakoonHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenToteutuneiden HNH-pilottien lukumääräTontinluovutus
taktinenVerkkoon kytkettyjen aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenLämpöpumpuilla tuotettu lämmitysenergia Helsingin omistamiin kiinteistöihinPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetUudet energiaratkaisut
taktinenJakeluliikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenTyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkinaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin asemillaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämiseen matkallaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys pyöräväylien talvihoitoonKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenValtakunnallinen sähköntuotannon päästökerroinUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenÖljylämmityksen korvaamiseen tähtäävien muutosremonttien lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
strateginenTieliikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikenne
strateginenSähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenSähkölämmityksen kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenRaide- ja laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöSataman päästöjen vähentäminen
strateginenÖljylämmityksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenLiikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenLämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenTeollisuuden, jätteenkäsittelyn ja maatalouden kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalouschart-line
strateginenKaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenJoukkoliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
strateginenHenkilöautoilun kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenHelsingin ruoankulutuksen khk-päästöt
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 2)chart-line
strateginenHelsingin hiilinielutHiilinielut
strateginenKaupungin omistamien kiinteistöjen lämmityksen khk-päästöt
TESTI Tämä on palvelun testiversio