Mittarit

toiminnallinenKerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelle
toiminnallinenAika mittareiden edellisestä päivityksestäIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenAutopaikkojen määrä per asunto asemakaavoissaLiikenne
toiminnallinenEnergiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän myönnetyn tuen määrä
toiminnallinenYleisille alueille myönnettyjen sähköautojen latausasemien rakennuslupien määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenHNH2035-ohjelman näkemysverkkoSeuranta ja raportointi
toiminnallinenIlmastoatlas-viestintään käytetyn työajan määräEnergiarenessanssi
toiminnallinenInfotilaisuuksilla tavoitettujen taloyhtiöiden hallitusten lukumäärä
toiminnallinenUusien tonttien osuus, joihin on asemakaavassa määrätty yhteissauna
toiminnallinenKaavamääräysten mukainen uusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitusTontinluovutus
toiminnallinenKantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenKävijöiden määrä Energia- ja ilmastoatlas-palveluissaRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenKehitettyjen ja uusien kriteerien määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenAsemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömäärä
toiminnallinenKilpailutukset, joissa kriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena...
toiminnallinenTunnistettujen ilmastopäästöjen kannalta merkittävien hankintaryhmien määrä (tavoitetaso 5)Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenTunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaali
toiminnallinenToteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteista
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joille on määritelty kvantitatiivinen tavoiteIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokideIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenPyöräliikenteen baanaverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenToimenpiteisiin tehtyjen korjausten määräIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenRuuhkamaksusuunnitelman ajoneuvokilometrien vähennyspotentiaaliLiikenteen hinnoitteluchart-line
toiminnallinenSähköautojen latauspaikkojen osuus kaikista pysäköintipaikoista tontinluovutusehdoissaKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenToimenpiteiden tiedot seurantatyökalussaSeuranta ja raportointi
toiminnallinenTiekarttaan kuuluvien uusien toimenpiteiden CO2-säästöpotentiaaliKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenTavoitettujen öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajien lukumääräEnergiarenessanssi
taktinenHelsingin energiantuotantokapasiteettiRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenKantakaupungin pyöräverkon yksisuuntainen osuusLiikenne
taktinenKatuvalojen sähkönkulutusUlkovalaistus
taktinenUusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneRakennusvalvontachart-line
taktinenKaukolämmöntuotannon päästökerroinchart-line
taktinenKaupungin omistamien kaukolämmitteisten kiinteistöjen ominaislämmönkulutuschart-line
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen kaukolämmönkulutusKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistus
taktinenTyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkinaKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus
taktinenKaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkiteho (MW)
taktinenKävellen tehtyjen matkojen lukumääräKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenKävely- ja pyöräily-ympäristön miellyttäväksi kokevien osuusKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
taktinenHelsingin energiataseRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenHelsingin kaupungin ilmansaastepäästötEnergiarenessanssichart-line
taktinenÄlykkään liikenteen ja liikennepalvelujen matkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenKestävien kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoista
taktinenKiinteistöjen ominaislämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenVerkkoon kytketyillä aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergia
taktinenKriteerit täyttävien tarjousten määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
taktinenHelsingin rakennusalaRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenLämpöpumpuilla tuotettu lämmitysenergia Helsingin omistamiin kiinteistöihin
taktinenVerkkoon kytketyiden aurinkopaneeleiden piikkiteho (MW)
taktinenLiikenteen sähkönkulutusLiikenne
taktinenMaalämpöpumppujen käyttämä sähköenergia
taktinenAjoneuvokilometrit tyypeittäinKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutoksetchart-line
taktinenÖljylämmitteisten kiinteistöjen lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenHelsingissä ensirekisteröityjen henkilöautojen osuudet käyttövoiman mukaanchart-line
taktinenÖljylämmityksen korvaamiseen tähtäävien muutosremonttien lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenOminaislämmönkulutuksen väheneminen peruskorjauksessaRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenOsuus HNH2035-mittareista ja toimenpiteistä, jotka ovat aktiivisen seurannan allaIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
taktinenHenkilöautoilla ajetut kilometritLiikenne
taktinenValtakunnallinen sähköntuotannon päästökerroinchart-line
taktinenOsuus taloyhtiöiden hallituksista, jotka ovat saaneet energiarenesanssikoulutuksenEnergiarenessanssi
taktinenPerinteisen joukkoliikenteen ilmastopäästöjen päästökerroinKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenPerinteisen joukkoliikenteen matkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenPoistoilmalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergia
taktinenPolttomoottorihenkilöautoilla ajetut kilometritLiikenne
taktinenHenkilöautojen pienhiukkaspäästöt HelsingissäLiikennechart-line
taktinenPyöräliikenteen määrä HelsingissäKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenPyöräverkon pituus
taktinenPysäköintipaikkojen määrä per asukas
taktinenYmpäristöterveyden tautitaakka SuomessaKansanterveyschart-line
taktinenRakennusala lämmitysmuodoittainRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenRakennusala rakennustyypeittäinRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenRakennuskannan kaukolämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenRakennusten lämmitysjärjestelmien säätötoimenpiteiden lukumäärä
taktinenHSY:n Ilmastoatlakseen merkittyjen energiaremontticasejen määräEnergiarenessanssi
taktinenSähköautojen latauspaikkojen määräAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenAjoneuvomäärät tyypeittäinKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutoksetchart-line
taktinenSähköautojen osuus ensirekisteröidyistä autoistaKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutoksetchart-line
taktinenAltistuminen ilmansaasteilleLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenHelen Oy:n kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt
taktinenSähkönkulutus Helsingissä
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen lämmönkulutusEnergiarenessanssi
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen ominaislämmönkulutusEnergiarenessanssi
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus
taktinenTautitaakka SuomessaKansanterveyschart-line
taktinenHelen Oy:n sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöt
taktinenTeollisuuden sähkönkulutus
taktinenMaalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergia
strateginenTeollisuuden, jätteenkäsittelyn ja maatalouden kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalouschart-line
strateginenTieliikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenSähkölämmityksen kasvihuonekaasupäästöt
strateginenRaide- ja laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöSataman päästöjen vähentäminenchart-line
strateginenÖljylämmityksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenLiikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenLämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenSähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenKaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenJoukkoliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
strateginenHenkilöautojen kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenHelsingin ruoankulutuksen khk-päästöt
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 2)chart-line
strateginenYmpäristöterveyden tautitaakka HelsingissäKansanterveyschart-line
strateginenKaupungin omistamien kiinteistöjen lämmityksen khk-päästötchart-line